Date of auction generation: 2019-05-31

Grupa Azoty Prorem sp. z o.o.

ul. Mostowa 24 D

47-220 Kędzierzyn – Koźle

Tax Identification Number: PL9930082391

ELECTRONIC AUCTION No. 918

Item Bidding name Date of bidding Bidding start Bidding end
1. Zakup - Uszczelnienie do pompy KSB 2019-06-04 10:00 -

Auction description:

Dział Handlowy Grupy Azoty PROREM Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty, jednocześnie informując iż jesteśmy zainteresowani zakupem towaru jak aukcja

Dodatkowe informacje: Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00: Piotr Olender – kontakt: tel.: +48 77 481 29 28 mail; piotr.olender@grupaazoty.com


Oferta powinna zawierać:

- cenę jednostkową, w przypadku waluty innej niż PLN również sposób rozliczenia faktury

- termin ważności oferty 30 dni,

- termin dostawy: najkrótszy możliwy, bez minimum logistycznego,

- warunki dostawy: DDP Magazyn Odbiorcy - wg Incoterms 2010,

- warunki płatności – przelew:

- przy zamówieniach do 10 000 PLN - 30 dni,

od daty wystawienia faktury, chyba, że ustalenia stanowią inaczej


Zamawiający zastrzega prawo podziału przedmiotu zamówienia i wyboru więcej niż jednego dostawcy.

Grupa Azoty PROREM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny. Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.

Delivery terms:


Additional information:


Currency:

PLN

Delivery date:

-2019-06-20

List of products:

Item Product name Quantity Unit Notes Attachment/Link
1. Uszczelnienie mechaniczne pompy KSB 65 mm, Materiały: SiC/AntC/316L/C276, o-ringi: perfluorowy/Kalrez 6375 2 ST Read

Auction rules:

  1. Open bidding
  2. Japanese auction
  3. Descending price auction
  4. Price is for the whole contract
  5. Bid improvement: 10 PLN
  6. Tied bids not allowed

Rating criteria: Price

Number of extra time extensions: 0

Time to make a decision: 1 minDeadline for application expired on 2019-06-04 at 09:50.