Date of auction generation: 2019-05-29

JSW KOKS Spółka Akcyjna

ul. Pawliczka 1

41-800 Zabrze

Tax Identification Number: 629-225-65-76

BDO: 000003624

www.przyjazn.com.pl

ELECTRONIC AUCTION No. 4064

Item Bidding name Date of bidding Bidding start Bidding end
1. Usługa odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwianie odpadu zużyte opony, dętki, kod odpadu 16 01 03 (Koksownia PRZYJAŹŃ, ZGP/41/19) 2019-06-05 12:00 12:20

Auction description:

JSW KOKS S.A. zaprasza do aukcji odbiór, transport, odzysk lub unieszkodliwienie odpadu zużyte opony, dętki o kodzie odpadu 16 01 03.


Oferent musi posiadać przedłożyć decyzję administracyjną w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadu o kodzie odpadu 16 01 03, nazwa katalogowa: Inne nie wymienione odpady - odpady gumowe oraz posiadać numer rejestrowy w Bazie Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

  


Osoba kontaktowa w sprawach technicznych:

Tomasz Kowalik   32/757 57 18    ;     693 450 589


Odbiór po podpisaniu umowy z JSW KOKS S.A. ODDZIAŁ PRZYJAŹŃ w Dąbrowie Górniczej.

Transport i załadunek po stronie Wykonawcy.


Termin związania z ofertą: 50 dni od daty aukcji elektronicznej
ZGP/41/19

Delivery terms:


Additional information:

Zastrzegamy sobie prawo do powtórzenia aukcji bez podania przyczyny.

Currency:

PLN

Delivery date:

-

Attachments are avalible after log-in

List of products:

Item Product name Quantity Unit Notes Attachment/Link Maximum price Minimum bid improvement The offer is being changed
1. Odbiór, załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadu zużyte opony, dętki; kod odpadu 16 01 03, nazwa katalogowa: Zużyte opony 1.7 t Read No

Auction rules:

  1. Open bidding
  2. Descending price auction
  3. Price is per unit
  4. Bid must be better than the best bid in rank
  5. Tied bids not allowed

Rating criteria: Price

Number of extra time extensions: 999

Extra time: 1 min

Rules of allocating extra time: Extra time starts when supplier makes a bid in the last minute of e-auction or ongoing extra time.

View: Bidder may not see other bidders’ namesDeadline for application expired on 2019-06-05 at 11:50.