Date of auction generation: 2019-05-28

JSW KOKS Spółka Akcyjna

ul. Pawliczka 1

41-800 Zabrze

Tax Identification Number: 629-225-65-76

BDO: 000003624

www.przyjazn.com.pl

ELECTRONIC AUCTION No. 4058

Item Bidding name Date of bidding Bidding start Bidding end
1. Utylizacja - usługa odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwianie odpadu zużyte beczki plastikowe 200 l, kodzie odpadu 15 01 02 (Koksownia PRZYJAŹŃ, ZGP/40/19) 2019-06-03 12:00 12:20

Auction description:

JSW KOKS S.A. zaprasza do aukcji (odbiór, transport, odzysk lub unieszkodliwienie odpadu zużytych beczek plastikowych 200 l ), o kodzie odpadu 15 01 02.


Oferent musi posiadać przedłożyć decyzję administracyjną w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadu o kodzie odpadu 15 01 02  oraz posiadać numer rejestrowy w Bazie Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

  


Osoba kontaktowa w sprawach technicznych:

Tomasz Kowalik 32/757 57 18  ;  693 450 589


Odbiór po podpisaniu umowy przez obie strony.

Transport i załadunek po stronie Wykonawcy.


Termin związania z ofertą: 50 dni od daty aukcji elektronicznejZGP/14/19

Delivery terms:


Additional information:

Zastrzegamy sobie prawo do powtórzenia aukcji bez podania przyczyny.

Currency:

PLN

Delivery date:

-

Attachments are avalible after log-in

List of products:

Item Product name Quantity Unit Notes Attachment/Link Maximum price Minimum bid improvement The offer is being changed
1. Odbiór, transport, odzysk lub unieszkodliwienie pojemników plastikowych P-20 w ilości ok. 200 szt. o kodzie odpadu 15 01 02 0.27 t Read No

Auction rules:

  1. Open bidding
  2. Descending price auction
  3. Price is per unit
  4. Bid must be better than the best bid in rank
  5. Tied bids not allowed

Rating criteria: Price

Number of extra time extensions: 999

Extra time: 1 min

Rules of allocating extra time: Extra time starts when supplier makes a bid in the last minute of e-auction or ongoing extra time.

View: Bidder may not see other bidders’ namesDeadline for application expired on 2019-06-03 at 11:50.