Date of auction generation: 2019-05-23

JSW KOKS Spółka Akcyjna

ul. Pawliczka 1

41-800 Zabrze

Tax Identification Number: 629-225-65-76

BDO: 000003624

www.przyjazn.com.pl

ELECTRONIC AUCTION No. 4053

Item Bidding name Date of bidding Bidding start Bidding end
1. Złom armatury o kodzie odpadu 17 04 05 (Koksownia DĘBIEŃSKO, ZG/27/19) 2019-05-27 12:00 12:20

Auction description:

JSW KOKS S.A. zaprasza do aukcji, której przedmiotem jest złom o  kodzie odpadu 17 04 05.


Oferent musi posiadać stosowną decyzję administracyjną w zakresie gospodarowania odpadami tj. zezwolenie na zbierani, odzysk lub unieszkodliwianie odpadu o kodzie 17 04 05 i posiadać numer rejestrowy w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).Płatność - przedpłata 100% przed odbiorem złomu.

Termin związania ofertą: 60 dni od daty aukcji elektronicznej


Złom można oglądać w godz. od 6.00 do 13.00 w Dziale Gospodarki Magazynowej JSW KOKS S.A. Koksowni DĘBIEŃSKO, 44-230 Czerwionka-Leszczyny ul. Przemysłowa 12.


Osoby kontaktowe:

- w sprawach technicznych: Piotr Olszewski 781 810 605

- w sprawach proceduralnych: Katarzyna Potem 32/416 43 77


ZG/27/19

Delivery terms:


Additional information:

Sprzedający zastrzega sobie prawo do powtórzenia aukcji bez podania przyczyny.

Currency:

PLN

Delivery date:

-

Attachments are avalible after log-in

List of products:

Item Product name Quantity Unit Notes Attachment/Link Minimum price Minimum bid improvement
1. Odbiór, transport, odzysk lub unieszkodliwienia złomu armatury o kodzie odpadu 17 04 05 1.12 t Read

Auction rules:

  1. Open bidding
  2. Ascending price auction
  3. Price is per unit
  4. Bid must be better than the best bid in rank
  5. Tied bids not allowed

Rating criteria: Price

Number of extra time extensions: 999

Extra time: 1 min

Rules of allocating extra time: Extra time starts when supplier makes a bid in the last minute of e-auction or ongoing extra time.

View: Bidder may not see other bidders’ namesDeadline for application expired on 2019-05-27 at 11:50.